De bouwopgave ligt steeds meer in de bestaande stad. Oude industriële gebouwen moeten veranderen in frisse woongebouwen en zwakke stadswijken zijn op zoek naar nieuw elan. Hoe kan de bestaande stad (her)ontwikkeld worden? Tijdens de derde Guest Urban Critic lezing kwam het antwoord daarop uit onverwachte hoek. Omdat Alexander Rinnooy Kan ziek was, presenteerde Kees Christiaanse zijn nieuwe boek City as loft en deelde Larry Beasley zijn ervaring met stadsontwikkeling in Vancouver.

Lees het complete verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Duitsland pioniert al jarenlang in de ruimtelijke ordening. Co-creatie, tijdelijk gebruik en onconventionele vormen van stadsontwikkeling zijn al sinds de val van de muur in ontwikkeling. Steden als Berlijn hebben een enorme aantrekkingskracht gekregen. In de boekentop 5 van maart staat een tweetal Duitse titels* dat duidelijk maakt waarom. Eén daarvan is Urban Catalyst. Dat boek onderzoekt hoe tijdelijk gebruik bij kan dragen aan de ontwikkeling van de stad en hoe planners kunnen leren van tijdelijke gebruikers. Het boek bepleit dat de stad niet gezien moet worden als accumulatie van gebouwen, maar als verdicht knooppunt van activiteiten, programma’s en netwerken. Door tijdelijke gebruikers strategisch in te zetten, krijgt de stad een nieuwe vitaliteit.

Lees de complete recensie hier op gebiedsontwikkeling.nu

Urban Catalyst. The Power of Temporary Use

Philipp Oswalt, Klaus Overmeyer, Philipp Misselwitz
DOM Publishers
ISBN 978-3-86922-261-5
€ 38,00
Verkrijgbaar via NAi Booksellers

“Midden in de crisis is een nieuwe baby geboren; the sharing economy, die draait om het delen van bezit en om samenwerken. Een nieuwe benadering van klimaat, energie en economie zorgt voor grote veranderingen: de derde industriële revolutie.” Aan het woord is Jeremy Rifkin, schrijver en economisch adviseur van onder andere Duitsland, de EU en China

lees het hele verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Om de complexe processen in de stad te begrijpen is een systemische benadering nodig. Hierbij worden alle stromen in kaart gebracht: energie, afval, water maar ook sociale stromen. Zo wordt het krachtenveld in de stad duidelijk. Dat is metabolisme.’ Jeroen Visschers (Academie van Bouwkunst Rotterdam). De Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAVB) en AIR organiseerden een lezingenavond, een debatavond en een event op de IABR over de systemische benadering van de stad. Centraal daarbij stond een nieuw samenwerkingsverband: de Rotterdamse Metabolisten.

Lees het hele verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

 

Wat is de toekomst van sociale huisvesting? Hoe kunnen we sterke wijken ontwikkelen? Hoe worden betaalbare woningen gefinancierd? Rond deze vragen organiseerde de International Federation for Housing and Planning (IFHP) de Hague Housing Conference, op 14 februari in Den Haag.

Lees het hele verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Het Rijksbeleid voor gezondheidszorg zal de komende jaren drastisch veranderen. Zowel de kant van ‘care’ (gericht op langdurige zorg) als die van ‘cure’ (gericht op herstel) worden structureel hervormd. Twee ontwikkelingen hebben een grote impact op de manier waarop zorg gefaciliteerd gaat worden; de scheiding van wonen en zorg plus de invoering van prestatieafhankelijke vergoedingen voor zorgvastgoed. Op Den Haag Vastgoed 2013 werd de toekomst van zorgvastgoed besproken, in de context van de stadsontwikkeling van Den Haag en de Haagse kantorenopgave. Daarbij kreeg de financiering van zorgvastgoed veel aandacht. Maar wat willen ouderen zelf?

Lees het hele artikel hier op gebiedsontwikkeling.nu

Op 10 april jl. vierde de Master City Developer (MCD) opleiding haar 10-jarig jubileum met een congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Een moment om te vieren, maar ook om vooruit te kijken naar het komende decennium. Programmadirecteur Geurt van Randeraat: “In de jaren ’90 is de stadsontwikkeling enorm veranderd, toen de opgaves steeds groter en complexer werden. Nu staat de rol van gebiedsontwikkelaar door de crisis opnieuw onder druk. De vraagstukken stapelen zich op. Durven we nog een visie te formuleren? Wat voor coalities, vaardigheden en leiderschap hebben we nodig? En welke strategieën, welke businessmodellen?”

Lees het complete verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Over de hele wereld gebeurt het. Mensen delen grasmaaiers, appartementen en fietsen. Via Snappcar kun je de auto van de buurman huren, via thuisafgehaald.nl twee straten verderop een maaltijd kopen en als je altijd al in dat mooie huis op de hoek hebt willen wonen – wellicht wordt het als bed and breakfast verhuurd via Airbnb. In de schaduw van de crisis bloeit een nieuwe economie op. Een economie die elk traditioneel idee over bezit en consumptie verandert en het delen van goederen centraal stelt: the sharing economy.

Lees het volledige artikel hier op gebiedsontwikkeling.nu

“Rotterdam heeft in mij altijd een heel bijzonder sentiment weten los te maken. Wat dat is, is soms moeilijk te beschrijven, maar ik weet heel goed wat het bijvoorbeeld níét is. Rotterdam is geen vertederende driedimensionale ansichtkaart en heeft geen gewichtige geschiedenis. De stad heeft niets lieflijks en niks frivools. Rotterdamse helden zijn kinderen als Pietje Bell, Ketelbinkie en Kruimeltje. Ze krijgen in het leven niets cadeau. Ze moeten het verdienen. Het draait niet om het verleden, maar om het heden en de toekomst. Dat geldt ook voor Rotterdam. De stad moet voortdurend ontwikkelen.”

Lees het volledige verslag hier op gebiedsontwikkeling.nu

Download de uitwerkte lezing hier.

Van financiële crisis tot klimaatverandering, van vergrijzing tot het verlies van vertrouwen in de overheid: de maatschappij staat voor een aantal fundamentele problemen. Moeten we het idee opgeven dat de economie altijd groeit? Moeten we minder gaan consumeren? Diane Coyle denkt van niet. Zij stelt dat economische groei gecombineerd moet worden met een duurzame samenleving. Toen de eerste gebonden editie van The Economics of Enough eind 2011 gedrukt werd, waren alle kranten lovend. Zo noemde de Financial Times het boek een solid guide voor het komende decennium. Met een nieuwe paperback editie en een lezing bij het Planbureau voor de Leefomgeving, 29 november j.l., staat Diane Coyle opnieuw in de schijnwerpers.

Lees de complete recensie hier op gebiedstontwikkeling.nu