Afterlives of Neoliberalism

Toen de beurs op Wall Street in 2008 instortte, de crisis zich snel over de wereld verspreidde en het wanbeleid van de financiële sector aan het licht kwam, werd algemeen aangenomen dat dit een terminaal moment voor een tijdperk zou zijn: het einde van het neoliberalisme. De Franse president Sarkozy stelde luid en duidelijk: ‘Zelfregulering als strategie om alle problemen op te lossen, is voorbij. Laissez-faire is voorbij.’ Maar als het voorbij is, wat is er dan voor in de plaats gekomen? Is er sinds het begin van de crisis echt iets veranderd? Is er een einde gekomen aan het neoliberalisme?

Lees de recensie hier op gebiedsontwikkeling.nu